Tag: Zenith

  • MyTherapy przyjacielem w terapii zdrowotnej

    MyTherapy przyjacielem w terapii zdrowotnej

    Firma Zenith (Mobile Advertising Forecast 2017) podaje w swoim ostatnim raporcie, że już aż 66% populacji posiada smartfona. W Polsce ze smartfonów korzysta już ponad 23 miliony osób. Dodatkowo 85% badanych przyznaje, że smartfon jest dla nich podstawowym narzędziem codziennego użytku.